Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34389)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34523)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting huren en verhuren Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 februari 2017 Inhoudsopgave blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34523)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 maart 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift en de considerans wordt «enkele andere wetten» vervangen door: de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. ...

Nota van wijziging (Dossier 34523)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting huren en verhuren Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 februari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.8 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van verbetering (Dossier 33605-H)
Nota van verbetering Nota van verbetering begroting financiĆ«n Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 2 juli 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 3) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In de beweegreden wordt na «28 januari 2013, Stb. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34519-(R2071))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 maart 2017 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I komt onderdeel A te luiden: A In artikel 4a, derde lid, wordt «artikel 47, eerste lid, onder a, b, c, e, f of h» vervangen door: artikel 47, eerste lid, onder a, b, c, e, f, h of i. ...

Nota van wijziging (Dossier 34519-(R2071))
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2016 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I komt onderdeel C te luiden: C In artikel 7, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door «basisregistratie personen» en «de snelheid van uitreiking» door: de snelheid en de wijze van uitreiking. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34519-(R2071))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 december 2016 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 5 oktober 2016 heeft vastgesteld. ...

Nota van wijziging (Dossier 33605-IIA)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiĆ«n Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 juli 2013 In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...