Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 34519-(R2071))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 maart 2017 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I komt onderdeel A te luiden: A In artikel 4a, derde lid, wordt «artikel 47, eerste lid, onder a, b, c, e, f of h» vervangen door: artikel 47, eerste lid, onder a, b, c, e, f, h of i. ...

Nota van wijziging (Dossier 34519-(R2071))
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2016 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I komt onderdeel C te luiden: C In artikel 7, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door «basisregistratie personen» en «de snelheid van uitreiking» door: de snelheid en de wijze van uitreiking. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34519-(R2071))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 december 2016 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 5 oktober 2016 heeft vastgesteld. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34519-(R2071))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...