Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33605-H)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-H)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33605-H)
Nota van verbetering Nota van verbetering begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 2 juli 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 3) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In de beweegreden wordt na «28 januari 2013, Stb. ...

Jaarverslag BES-fonds 2012 (Dossier 33605-H)
Jaarverslag BES-fonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET BES-FONDS (H) Aangeboden 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE     blz. ...