Zoeken


Vraag gesteld aan
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 292
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 17
minister van Financiën 15
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 13
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 292
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 17
minister van Financiën 15
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 13
Datum
Van:
Tot:

1510 resultaten

Camping Fort Oranje
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over camping Fort Oranje (ingezonden 1 augustus 2017). ...

De ontruiming van Fort Oranje
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontruiming van Fort Oranje (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Het passief kiesrecht
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het passief kiesrecht (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is
Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Een keuringsplicht voor rookwering en balkons
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een keuringsplicht voor rookwering en balkons (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht 'Camelia Romer boos op SONA en de pers'
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Camelia Romer boos op Sona en de pers» (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
Vragen van het lid Van den Berg en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels’
Vragen van de leden Voortman en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels» (ingezonden 8 september 2017). ...

Het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let')
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren («buy to let») (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen (ingezonden 12 september 2017). ...

Een speech van de minister-president van Aruba
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een speech van de Minister-President van Aruba (ingezonden 14 september 2017). ...

De exorbitante ontslagvergoeding van een ex-topman bij Alliander
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de exorbitante ontslagvergoeding van een ex-topman bij Alliander (ingezonden 15 september 2017). ...

Het bericht ‘Studeren vanuit een camper’
Vragen van de leden Van Meenen en Van Eijs (beiden D66) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Studeren vanuit een camper» (ingezonden 15 september 2017). ...

Drempels bij het gebruik van de blijverslening
Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over drempels bij het gebruik van de blijverslening (ingezonden 15 september 2017) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over drempels bij het gebruik van de blijverslening (ingezonden 15 september 2017) Vraag 1 Kent u de signalen over de ervaren drempel bij de invoering van de blijverslening, zoals die verstrekt wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)? ...

Het bericht dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen in balans is
Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen «in balans is» (ingezonden 19 september 2017). ...

Het bericht ‘Premier Sint-Maarten: mariniers deden niks tegen plunderingen’
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Premier Sint-Maarten: mariniers deden niks tegen plunderingen» (ingezonden 19 september 2017). ...

De Wet Normering Topinkomens 3
Vraag van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet normering topinkomens 3 (ingezonden 22 september 2017). ...

Het bericht dat in Nederland dagelijks 30 terreurexperts uit Europa bijeenkomen
Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat in Nederland dagelijks 30 terreurexperts uit Europa bijeenkomen (ingezonden 26 september 2017). ...