Zoeken


Vraag gesteld aan
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 292
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 17
minister van Financiën 15
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 13
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 292
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 17
minister van Financiën 15
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 13
Datum
Van:
Tot:

1403 resultaten

Het wetsvoorstel afschaffen precariobelasting voor nutsbedrijven
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel afschaffen precariobelasting voor nutsbedrijven (ingezonden 27 februari 2014). ...

Voorlichting voor kiezers buiten Nederland
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over voorlichting voor kiezers buiten Nederland (ingezonden 4 maart 2014). ...

De loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis
Vragen van de leden Kerstens en Mei LiVos (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis (ingezonden 4 maart 2014). ...

De explosieve stijging van de OZB voor huiseigenaren
Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de explosieve stijging van de OZB voor huiseigenaren (ingezonden 5 maart 2014). ...

Gesjoemel met EU-subsidie voor moskeeen
Vragen van de leden Van Klaveren, Madlener en Wilders (allen PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over gesjoemel met EU-subsidie voor moskeeën (ingezonden 6 maart 2014). ...

Het bericht ‘Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd’
Vragen van de leden Fokke en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd» (ingezonden 6 maart 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Fokke en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd» (ingezonden 6 maart 2014) Vraag 1 Kent u de berichten «Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd» en «Ik wil in de spiegel kunnen kijken»? ...

Het bericht dat staatsraden nevenfuncties hebben bij loterijen
Vragen van de leden Schouw (D66) en Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat staatsraden nevenfuncties hebben bij loterijen (ingezonden 10 maart 2014). ...

Jongeren die identiteitskaarten vervalsen om aan alcohol te komen
Vragen van de leden Oosenbrug en Rebel (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jongeren die identiteitskaarten vervalsen om aan alcohol te komen (ingezonden 17 maart 2014). ...

Het bericht ‘Hoeder privacy: gemeente laks met veiligheid data’
Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Hoeder privacy: gemeente laks met veiligheid data» (ingezonden 18 maart 2014). ...

Het aantal computers bij gemeenten die nog op basis van Windows XP werken
Vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantal computers bij gemeenten die nog op basis van Windows XP werken (ingezonden 19 maart 2014). ...

Het weigeren meerjarige tapstatistieken van de AIVD openbaar te maken
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het weigeren meerjarige tapstatistieken van de AIVD openbaar te maken (ingezonden 20 maart 2014). ...

Het afluisteren door de NSA van alle telefoonnummers in een land
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afluisteren door de NSA van alle telefoonnummers in een land (ingezonden 20 maart 2014). ...

Het opmerkelijke aantal ‘spookstemmen’ uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen
Vragen van het lid Klein (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opmerkelijke aantal «spookstemmen» uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen (ingezonden 27 maart 2014). ...

Het bericht ‘Netbeheerder Alliander wil hoger loon topman dan nu is toegestaan’
Vragen van de leden Kerstens en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken over het bericht «Netbeheerder Alliander wil hoger loon topman dan nu is toegestaan» (ingezonden 28 maart 2014). ...

‘Spookstemmen’ en onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014
Vragen van het lid Taverne (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over «spookstemmen» en onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (ingezonden 28 maart 2014). ...

De berichten ‘PvdA Zuid-Holland: Geen functies meer voor PVV'ers’ en ‘D66 en SP Brabant willen PVV'er weg als voorzitter’
Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten «PvdA Zuid-Holland: Geen functies meer voor PVV'ers» en «D66 en SP Brabant willen PVV'er weg als voorzitter» (ingezonden 31 maart 2014). ...

Het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister President, de Ministers van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Wonen en Rijksdiensten over het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen (ingezonden 1 april 2014). ...

De storing op de website van de Gemeente Den Haag waardoor Nederlandse kiezers uit het buitenland zich niet konden registreren voor de verkiezingen van het Europees Parlement
Vragen van het lid Taverne (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de storing op de website van de gemeente Den Haag waardoor Nederlandse kiezers uit het buitenland zich niet konden registreren voor de verkiezingen van het Europees Parlement (ingezonden 2 april 2014). ...

Het bericht ‘Overheveling van taken treft vooral zwakste gemeenten’
Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Hijum (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Overheveling van taken treft vooral zwakste gemeenten» (ingezonden 2 april 2014). ...

De stijging van de grafrechten
Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stijging van de grafrechten (ingezonden 4 april 2014). ...