Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Voorstel van Wet (Dossier 31458)
Voorstel van Wet Voorstel van wet bestuur burgerlijk recht economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recht sociale zekerheid strafrecht 31 458Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31458)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur burgerlijk recht economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recht sociale zekerheid strafrecht 31 458Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het en bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)nr. 5VERSLAGVastgesteld 23 juni 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31458)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur burgerlijk recht economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recht sociale zekerheid strafrecht 31 458Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage13 mei 2008Beatrix ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31458)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting bestuur burgerlijk recht economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recht sociale zekerheid strafrecht 31 458Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenInleidingDit wetsvoorstel strekt tot wijziging en harmonisering van de in enkele financiële toezichtwetten en aanverwante wetten alsmede enkele pensioengerelateerde wetten opgenomen boetestelsels. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-E)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 EVaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-E)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 EVaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ...

Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (Dossier 31700-IXB)
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten Brief regering begroting bestuur economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren 31 700 IXBVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009nr. 24BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN, EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 mei 2009Onder verwijzing naar artikel 1:36, sub 2, van de Wet op het financieel toezicht alsmede artikel 214 van de Pensioenwet doen wij u hierbij toekomen:• het jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2008;1• de ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008;1• het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.1De minister van Financiën,W. ...

Koopkracht APB 2009 (Dossier 31700-XV)
Koopkracht APB 2009 Brief regering begroting financiën inkomensbeleid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Het Kabinet hecht er aan bij de toezending van het wetsvoorstel BU/Wtcg in te gaan op de talrijke berichten die in de afgelopen week in de media zijn verschenen over de koopkrachteffecten van de kabinetsvoornemens voor het begrotingsjaar 2009. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31891)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 10TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 22 februari 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel A, wordt na onderdeel 2a een onderdeel ingevoegd, luidende:2b. ...

Nota van wijziging (Dossier 31891)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 7NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 16 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel A, wordt na het tweede onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:2a. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31891)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 januari 2009 en het nader rapport d.d. 9 maart 2009, aangeboden aan de Koningin door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31891)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage13 maart 2009Beatrix ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31891)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 16 oktober 20091. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 31891)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 9NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAGOntvangen 22 februari 20101. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31891)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN DEEL1. ...

Voorstel van wet (Dossier 31891)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk 31 891Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 (Dossier 31924-E)
Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 Brief regering begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2008nr. 1JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E)Aangeboden 20 mei 20092. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31924-E)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2008nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ...

Voorstel van wet (Dossier 31924-E)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2008nr. 3VOORSTEL VAN WET20 mei 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 31965-E)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 965 EWijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ...