Zoeken


Partij
CDA 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Partij
CDA 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) (Dossier 27859)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 november 2011, over Gemeentelijke Basisadministratie Verslag van een algemeen overleg bestuur gemeenten Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 januari 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft op 30 november 2011 overleg gevoerd met Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: − de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 8 juli 2011 met de beantwoording van vragen van de commissie over de relatie tussen de registraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA (27 859, nr. ...