Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal (Dossier 31705)
Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Aanbieding Evaluatierapport en oordeel ActalOp 29 mei jl. heb ik, samen met de staatssecretaris van Financiën, uw Kamer geïnformeerd over de invoering van de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 (Tweede Kamer 2008/09, 31 705, nr. ...

Stand van de eenduidige loonaangifte (Dossier 31705)
Stand van de eenduidige loonaangifte Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Stand van de eenduidige loonaangifteBij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 in het najaar van 2008 is een pilot toegezegd naar de werking van de eenduidige loonaangifte (Handelingen der kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 26, blz. 2206-2232 en 2242-2257). ...

Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg (Dossier 31706)
Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Op 16 september 2008 is het voorstel voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bij uw Kamer ingediend (kamerstukken 31 706). ...

Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Met deze brief bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën een derde nota van wijziging aan op het voorstel van wet houdende Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).Tevens zend ik u het concept van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten1. ...

Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling (Dossier 31700-XV)
Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 juni 2009Op 13 oktober 2008 heeft het lid Koşer Kaya (D66) schriftelijke vragen gesteld over de samenloop tussen de doorwerkbonus en de levensloopregeling. ...

Jaarverslagen van DNB en de AFM (Dossier 32123-IXB)
Jaarverslagen van DNB en de AFM Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 mei 2010Onder verwijzing naar artikel 1:36, sub 2, van de Wet op het financieel toezicht alsmede artikel 214 van de Pensioenwet doen wij u hierbij toekomen: • het jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2009;1• de ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2009;1• het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2009.1De minister van Financiën,J. ...

Reactie op het Actaladvies ‘Eenduidige loonaangifte’ (Dossier 32129)
Reactie op het Actaladvies ‘Eenduidige loonaangifte’ Brief regering 32 129Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2009Tijdens het Algemeen Overleg van 24 september jl. heeft de commissie SZW en Financiën bij monde van de heer Omtzigt, gevraagd om een schriftelijke reactie op de vragen in het Actaladvies «Eenduidige loonaangifte» dd. 8 mei 2009 naar aanleiding van het «Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte». ...