Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Reactie op verzoek commissie over een nieuw verdeelmodel provinciefonds (#:-)
Reactie op verzoek commissie over een nieuw verdeelmodel provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 maart 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij dringend verzocht zo dicht mogelijk bij 2 maart 2011 een besluit te nemen over de verdeling van het provinciefonds en haar te informeren over de stand van zaken en over mijn mogelijkheden om de besluitvorming te bespoedigen. ...

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (#:-)
Nieuw verdeelmodel provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 maart 2011InleidingZoals aangekondigd in mijn brief van 1 maart jongstleden (kamerstuk 32 500 C, nr. 5) in antwoord op een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stel ik u hierbij op de hoogte van de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie. ...

Uitstelbericht schriftelijke vragenlijst 32500-C-6 Provinciefonds (#:-)
Uitstelbericht schriftelijke vragenlijst 32500-C-6 Provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2011Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2011 over de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie, die werden ingezonden op 18 april 2011 met kenmerk 32 500 C/2011D20325, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. ...

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (#:-)
Nieuw verdeelmodel provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 februari 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht u uiterlijk 15 februari te informeren over de stand van zaken over het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds. ...