Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34156)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) huisvesting huren en verhuren Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 mei 2015 en de reactie van de indiener d.d. 29 juni 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35042)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport cultuur en recreatie media Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 juli 2018 en het nader rapport d.d. 18 september 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35050)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 27 februari 2017 en het nader rapport d.d. 1 oktober 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34986)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 december 2017 en het nader rapport d.d. 29 juni 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Ministers van Defensie, van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastructuur en Waterstaat, van Justitie en Veiligheid, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35083)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw planten Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 oktober 2018 en het nader rapport d.d. 12 november 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35102)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 september 2018 en het nader rapport d.d. 27 november 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport cultuur en recreatie media Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 18 januari 2018 en het nader rapport d.d. 25 januari 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34985)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 maart 2018 en het nader rapport d.d. 28 juni 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34246)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 september 2015 en de reactie van de indiener d.d. 18 februari 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34091)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) migratie en integratie organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2015 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 11 juni 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34105)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 januari 2015, No. ...

Voorstel van wet (Dossier 31929)
Voorstel van wet Voorstel van wet nabestaanden organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werkloosheid zorg en gezondheid 31 929Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoeknr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31929)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap nabestaanden organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werkloosheid zorg en gezondheid 31 929Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoeknr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage20 april 2009Beatrix ...

Nota van verbetering (Dossier 31929)
Nota van verbetering Nota van verbetering nabestaanden organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werkloosheid zorg en gezondheid 31 929Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoeknr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 14 mei 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn het opschrift van artikel V wordt «GE DEELTELIJK» vervangen door: GEDEELTELIJK.IIIn artikel V, onderdeel D, aanhef, en in artikel VI, onderdeel C, aanhef, wordt «PM 2009» telkens vervangen door «16 april 2009» en komt het gestelde tussen haken telkens te luiden: (Kamerstukken II 2008/09, 31 927, nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34534)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) lucht natuur en milieu Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 december 2016 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 24 januari 2017, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake de nota van wijziging (Dossier 34534)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake de nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) lucht natuur en milieu Nr. 11 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 19 juli 2018 en de reactie van de initiatiefnemers. ...