Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 32600)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 september 2011 Het voorstel wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Beantwoording nog openstaande vragen inzake wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32600) (Dossier 32600)
Beantwoording nog openstaande vragen inzake wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32600) Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2011 Op 11 en 12 oktober heeft het debat in eerste termijn met de Kamer over het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (32 600) plaatsgevonden. ...

Nota van wijziging (Dossier 32600)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 juni 2011 Het voorstel wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 7.3 wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32600)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). ...

Derde nota van wijziging (Dossier 32600)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 17 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 oktober 2011 Het voorstel wordt als volgt gewijzigd: Artikel 7.3 komt te luiden: Artikel 7.3 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32600)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 juni 2011 1. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 32600)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 43 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 december 2011 Het voorstel wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1.5 wordt «van toepassing» vervangen door: van toepassing op. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32600)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 27 augustus 2010 en het nader rapport d.d. 5 januari 2011, aangeboden aan de Koningin door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 32600)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32600)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Nadere toelichting inzake het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Dossier 32600)
Nadere toelichting inzake het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2011 Op 1 december jl. heeft het debat in tweede termijn met de Kamer over het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (32 600) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. ...