Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Nota n.a.v. verslag (Dossier 31419)
Nota n.a.v. verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 10 juni 20081. ...

Tweede Nota van wijziging (Dossier 31419)
Tweede Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 13TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 3 september 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:IArtikel I, onderdeel O, onder 2, komt te luiden:2. ...

Nota van wijziging (Dossier 31419)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 6NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 10 juni 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel D, vervalt in het eerste onderdeel de komma achter het woord «lid».2Artikel I, onderdeel N, komt te luiden:Na artikel 92 wordt in Titel III een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 92a1. ...