Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

686 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 158 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 152 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.6a 1. ...

Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;. ...

Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze vaak krijgen op basis van verschillende wetten of regelingen; overwegende dat mensen er zo min mogelijk hinder van zouden moeten ondervinden dat deze ondersteuning uit verschillende wetten afkomstig is; overwegende dat in gemeenten als Woerden en Delft pilots zijn gestart met een «alles in een»-budget voor alle soorten van zorg; verzoekt de regering, aan te moedigen dat gemeenten waar mogelijk een integraal persoonsgebonden budget verstrekken voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo in combinatie met voorzieningen uit andere gemeentelijke regelingen en rijksregelingen en wetten (waaronder de Zorgverzekeringswet), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 119 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.8 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 155 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 155 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 155 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 160 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van het lid Voortman over doorrekening van de plannen door het CPB (Dossier 33841)
Motie van het lid Voortman over doorrekening van de plannen door het CPB Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de voorgenomen wijzigingen in de langdurige zorg voor premies, het eigen risico en werkgeverslasten; van mening dat de lasten voor mensen en werkgevers niet mogen stijgen; verzoekt de regering, de huidige plannen en de verschillende varianten daarop door te laten rekenen door een onafhankelijke derde, zoals het CPB, op in ieder geval de gevolgen voor de lasten voor burgers en werkgevers, op de gevolgen voor de werkgelegenheid en de positie van werkgevers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Amendement van het lid Voortman over het verplicht overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman over het verplicht overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 28 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...