Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

591 resultaten

Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-B)
Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat certificering ten aanzien van de oorsprong van gas zorgt voor meer transparantie en dat daarmee de afnemers beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de vraag welke soort gas zij willen afnemen, bijvoorbeeld of dat gas uit de Arctische zee mag komen; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier certificering ten aanzien van de oorsprong van gas op de gasmarkt kan worden geïntroduceerd en wat daarvan de administratieve lasten zouden zijn, en de Kamer over de resultaten daarvan voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 68 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren over het evalueren van de werking van de experimenteerruimte (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Tongeren over het evalueren van de werking van de experimenteerruimte Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 58 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat duurzame lokale energie en participatie van kleinverbruikers in de elektriciteitsmarkt volop in beweging zijn; overwegende dat er momenteel geëxperimenteerd wordt met lokale initiatieven; verzoekt de regering om, de werking van de experimenteerruimte te evalueren en de Kamer voor de volgende aanpassing van de Elektriciteits- en gaswet over de bevindingen te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over uitstel van de splitsing van DELTA (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Tongeren over uitstel van de splitsing van DELTA Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door splitsing de toekomst van DELTA als zelfstandig bedrijf in gevaar komt en dit de toekomst van de kerncentrale Borssele raakt; verzoekt de regering om de ACM in overweging te geven, splitsing van DELTA in ieder geval uit te stellen totdat er een oplossing is voor het eigendom van de kerncentrale te Borssele, en de Kamer over deze oplossing te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...