Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024 (Dossier 36410-X)
Jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2023 Hierbij bieden wij u de jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024 aan. ...

Stand van Defensie najaar 2023 (Dossier 36410-X)
Stand van Defensie najaar 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Na publicatie van de eerste Stand van Defensie op Verantwoordingsdag (17 mei jl.) ...

Reactie op verzoek commissie over de bevindingen over de Stand van Defensie voorjaar 2023 (Dossier 36410-X)
Reactie op verzoek commissie over de bevindingen over de Stand van Defensie voorjaar 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Hierbij ontvangt u de reactie op de bevindingen van de vaste commissie voor Defensie over de Stand van Defensie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35603)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. ...

Voorstel van wet (Dossier 35603)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34997)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34997)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Toelichting eerste suppletoire begrotingen Defensie (Kamerstuk 36550 X en 36550 K)) (Dossier 36550-X)
Toelichting eerste suppletoire begrotingen Defensie (Kamerstuk 36550 X en 36550 K)) Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2024 Hierbij informeren wij u over de eerste suppletoire begrotingen van Defensie (hoofdstuk X en K), die door de Minister van Financiën aan uw Kamer zijn verzonden. ...