Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 8
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 35657)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35657)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 augustus 2020 en het nader rapport d.d. 30 november 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35657)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp). ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 april 2022 aangebrachte wijzigingen (Dossier 35657)
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 april 2022 aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) recht staatsrecht Nr. 88 VOORSTEL VAN WET ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 5 APRIL AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35657)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 juni 2021 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake het wetsvoorstel houdende de Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp). ...

Nota van wijziging (Dossier 35657)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, eerste subonderdeel, wordt «een instelling voor buitenlandse activiteiten als bedoeld in artikel 4» vervangen door «, een instelling voor buitenlandse activiteiten als bedoeld in artikel 4». ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35657)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel L, subonderdeel 1, wordt «artikel 1» vervangen door «artikel 10a». ...

Memorie van toelichting (Dossier 35657)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...