Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 9
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Herdruk memorie van toelichting (Dossier 35590)
Herdruk memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35590)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35590)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 september 2020 en het nader rapport d.d. 2 oktober 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 35590)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35590)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 oktober 2020 Inhoudsopgave 1. ...

Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Dossier 35590)
Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 Brief regering bestuur organisatie en beleid H/ Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 21 mei 2021. ...

Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 (Dossier 35590)
Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2020 Inleiding Tijdens het wetgevingsoverleg over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zijn een aantal moties aanvaard. ...

Stand van zaken over het wetsvoorstel Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 i.v.m. herindelingsverkiezingen november 2021 (Dossier 35590)
Stand van zaken over het wetsvoorstel Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 i.v.m. herindelingsverkiezingen november 2021 Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2021 Op 7 juli jl. heb ik het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State ontvangen over het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen. ...

Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Dossier 35590)
Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 Brief regering bestuur organisatie en beleid J/ Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 29 oktober 2021. ...