Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2020 Hierbij bied ik u het tweede rapport aan van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming1. ...

Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2021 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35 424) in werking getreden. ...

Zesde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Zesde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2021 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking getreden (Kamerstuk 35 424). ...

Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2020 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35 424) in werking getreden. ...

Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2020 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking getreden. ...

Tweede voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Tweede voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2021 Bij brief van 15 april 20211 heb ik aangekondigd dat ik, op basis van de positieve ervaringen met digitaal vergaderen onder de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (hierna: Tijdelijke wet) en het pleidooi vanuit de praktijk om de mogelijkheid tot digitaal vergaderen te behouden, zou gaan verkennen hoe een permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming voor decentrale volksvertegenwoordigingen vorm gegeven kan worden. ...

Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2021 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35 424) in werking getreden. ...

Derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2020 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35 424) in werking getreden. ...

Voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2021 Bij brief van 14 december 20201 heb ik uw Kamer het derde en laatste rapport van de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Tijdelijke wet) toegezonden. ...

Vierde verlenging tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Vierde verlenging tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2021 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35 424) in werking getreden. ...

Derde en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Dossier 35424)
Derde en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming Brief regering bestuur organisatie en beleid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35 424) (hierna: Tijdelijke wet) in werking getreden na een bijzonder snel wetgevingstraject. ...