Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
D66 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
D66 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Beantwoording van vragen, gesteld tijdens plenaire behandeling op 8 oktober 2019, over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133) (Dossier 35133)
Beantwoording van vragen, gesteld tijdens plenaire behandeling op 8 oktober 2019, over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2019 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35 133) zijn twee vragen opgekomen waarvan ik heb toegezegd deze nog voor de stemming van het wetsvoorstel te beantwoorden (Handelingen II 2019/20, nr. 10, Grondeigendom Omgevingswet). ...

Reactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133-31-32-34) (Dossier 35133)
Reactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133-31-32-34) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2019 Na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van 8 oktober jongstleden (Handelingen II 2019/20, nr. 10, Grondeigendom Omgevingswet) is nog een aantal amendementen ingediend of gewijzigd. ...

Reactie op verzoek commissie over de brief van F.M. te S. over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom omgevingswet (Dossier 35133)
Reactie op verzoek commissie over de brief van F.M. te S. over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom omgevingswet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2019 Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief die F.M. te S. ...

Nota van wijziging (Dossier 35133)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 april 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1.1, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35133)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 mei 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling (Dossier 35133)
Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2021 Samenvatting Met deze brief informeer ik u over de resultaten van het nadere onderzoek1 naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling dat door het Kabinet is toegezegd tijdens de plenaire debatten over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet in de Tweede en de Eerste Kamer2. ...

Afschrift reactie op de brief van NEPROM over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Dossier 35133)
Afschrift reactie op de brief van NEPROM over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2019 Op 25 april 2019 heeft de NEPROM een brief aan mij gestuurd over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van 2 april 2019 (Kamerstuk 35 133, nr. 5). ...

Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet (Dossier 35133)
Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur B/ nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 21 oktober 2019. ...