Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1004 resultaten

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem (#:-)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem Brief regering bestuur gemeenten Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2019 Naar aanleiding van het debat in uw Kamer over de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik) op 24 april 2018, is de gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. aangenomen.1 Daarin verzoekt u mij te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen. ...

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de noodzakelijke ontvlechting uit hoofde van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de noodzakelijke ontvlechting uit hoofde van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Brief regering bestuur gemeenten Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2018 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om te worden geïnformeerd over de stand van zaken, mijn rol bij en het verdere verloop van het proces van de ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden in verband met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (Kamerstuk 34 824), bericht ik u als volgt. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (#:-)
Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam Brief regering bestuur gemeenten Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2019 Op 18 april 2018 verzocht uw Kamer mij bij motie van het lid Van den Bosch c.s.1 om – na de herindeling van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude – de provincie Noord-Holland te verzoeken om met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem en met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. ...

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6) (#:-)
Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6) Brief regering bestuur gemeenten Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2019 Uw Kamer heeft mij met de motie van het lid Van den Bosch c.s.1 verzocht de provincie Noord-Holland te vragen een gesprek op te starten met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem en de inwoners van dubbeldorp Spaarndam. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...