Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1004 resultaten

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen De Wet raadgevend referendum maakt wetten en stilzwijgende goedkeuringen van verdragen, na hun aanvaarding in de Kamers en bekrachtiging door de Koning, mogelijk onderwerp van een nationaal raadgevend referendum. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de Intrekking van de Wet raadgevend referendum (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de Intrekking van de Wet raadgevend referendum Brief regering bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2018 In de regeling van werkzaamheden van heden is door het lid Van Raak (SP) verzocht (Handelingen II 2017/18, nr. 54, Regeling van Werkzaamheden) om een reactie op het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State over het intrekkingsvoorstel eerder op de middag (Kamerstuk 34 854, nr. 10). ...

Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum (#:-)
Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum Brief regering bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2018 In het plenaire debat met uw Kamer op 15 februari jl. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35011)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35011)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35011)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35011)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 oktober 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35012)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 oktober 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35012)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35012)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren. ...

Voorstel van wet (Dossier 35012)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland (Dossier 35012)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland Brief regering recht staatsrecht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 16 november 2018. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35013)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 oktober 2018 Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van het verslag dat de commissie van Binnenlandse Zaken over het onderhavige wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...

Beantwoording brieven LTO Glaskracht en NEPROM t.a.v. wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling (Dossier 35013)
Beantwoording brieven LTO Glaskracht en NEPROM t.a.v. wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2018 Op 5 september 2018 heb ik het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling bij u ingediend.1 U heeft van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Glaskracht Nederland en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) reacties ontvangen op dit voorstel. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35013)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik. ...

Voorstel van wet (Dossier 35013)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35013)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35016)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 oktober 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 35016)
Voorstel van wet Voorstel van wet europese zaken internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...