Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

899 resultaten

Het bericht dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) voornemens is om extra te bezuinigen op het onderwijs
Vragen van de leden Mohandis (PvdA) en Jaspervan Dijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) voornemens is om extra te bezuinigen op het onderwijs (ingezonden 16 april 2015). ...

De groeiende roep om het aftreden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam
Vragen van het lid Jaspervan Dijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de groeiende roep om het aftreden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (ingezonden 16 april 2015). ...

Het bericht dat de JSF faalt bij luchtsteun
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Defensie over het bericht dat de JSF faalt bij luchtsteun (ingezonden 16 april 2015). ...

Studenten in vreemdelingendetentie
Vragen van de leden Jasper vanDijk en Gesthuizen (beiden SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over studenten in vreemdelingendetentie (ingezonden 20 april 2015). ...

Het bericht dat EU-landen door het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP) nieuwe wetten moeten toetsen op de impact die zij hebben op bedrijven
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat EU-landen door het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP) nieuwe wetten moeten toetsen op de impact die zij hebben op bedrijven (ingezonden 23 april 2015). ...

Het bericht ‘TTIP tast gezondheid EU aan’
Vragen van de leden Jasper vanDijk en Smaling (beiden SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «TTIP tast gezondheid EU aan» (ingezonden 29 april 2015). ...

Leerlingen met ernstige vormen van dyslexie, die mogelijk geen gebruik kunnen maken van digitale woordenboeken tijdens het Centraal Schriftelijk Examen
Vragen van het lid Jasper vanDijk en Siderius (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over leerlingen met ernstige vormen van dyslexie, die mogelijk geen gebruik kunnen maken van digitale woordenboeken tijdens het centraal schriftelijk examen (ingezonden 7 mei 2015). ...

Het meetellen van spelling en schrijfvaardigheid bij het examen Nederlands
Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het meetellen van spelling en schrijfvaardigheid bij het examen Nederlands (ingezonden 13 mei 2015). ...

Het bericht dat de VS vasthouden aan een Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) met investeringsgeschillenbeslechtingsclausule (ISDS)
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat de VS vasthouden aan een Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) met investeringsgeschillenbeslechtingsclausule (ISDS) (ingezonden 19 mei 2015). ...

Het conflict tussen Defensie en een veiligheidsofficier
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Defensie over het conflict tussen Defensie en een veiligheidsofficier (ingezonden 2 juni 2015). ...

De governance gap op het gebied van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen
Vragen van de leden Jasper vanDijk, Gesthuizen en Van Bommel (allen SP) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over de governance gap op het gebied van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen (ingezonden 5 juni 2015). ...

Het bericht dat er grote onrust is onder schoonmakers van de Roeterseilandcampus (Universiteit van Amsterdam)
Vragen van de leden Jasper vanDijk (SP) en Karabulut (SP) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat er grote onrust is onder schoonmakers van de Roeterseilandcampus (Universiteit van Amsterdam) (ingezonden 8 juni 2015). ...

Het bericht ‘Rector Islamitische Universiteit Rotterdam ziet Joods Armeens complot tegen Erdogan en AKP’
Vragen van de leden Karabulut en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Rector Islamitische Universiteit Rotterdam ziet Joods Armeens complot tegen Erdogan en AKP» (ingezonden 11 juni 2015). ...

Het bericht dat Nederland een ‘claimwalhalla’ is voor multinationals
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Nederland een «claimwalhalla» is voor multinationals (ingezonden 18 juni 2015). ...

De berichten dat verzekeraars en pensioenfondsen miljarden investeren en beleggen in wapenhandel
Vragen van de leden Gesthuizen, Jasper vanDijk en Merkies (allen SP) aan de Ministers van Financiën en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de berichten dat verzekeraars en pensioenfondsen miljarden investeren en beleggen in wapenhandel (ingezonden 19 juni 2015). ...

De berekeningen van de VSNU dat het studievoorschot bij lange na geen 1 miljard euro oplevert en de komende tien jaar zelfs nauwelijks extra wordt geïnvesteerd
Vragen van de leden Schouten (ChristenUnie), Jasper vanDijk (SP), Rog (CDA) en Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berekeningen van de VSNU dat het studievoorschot bij lange na geen 1 miljard euro oplevert en de komende tien jaar zelfs nauwelijks extra wordt geïnvesteerd (ingezonden 19 juni 2015). ...

Het groot manifest der Nederlandse taal
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het groot manifest der Nederlandse taal (ingezonden 30 juni 2015). ...

Misstanden bij de verbetering van de veiligheid bij de luchtmacht
Vragen van de leden Hachchi (D66) en Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Defensie over misstanden bij de verbetering van de veiligheid bij de luchtmacht (ingezonden 3 juli 2015). ...

De hoge declaraties bij Hogeschool Windesheim in Zwolle
Vragen van de leden Jasper vanDijk en Siderius (beiden SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de hoge declaraties bij Hogeschool Windesheim in Zwolle (ingezonden 3 juli 2015). ...

Een rapport van Stop Wapenhandel over de wapenleveranties van Nederlandse bedrijf Thales wapens levert aan Myanmar
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een rapport van Stop Wapenhandel over wapenleveranties van het Nederlandse bedrijf Thales aan Myanmar (ingezonden 10 juli 2015). ...