Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

1736 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 oktober 2011 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de door de verschillende fracties gestelde vragen en naar voren gebrachte punten. ...

Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2017 In de brief van 2 juni 2017 is aangegeven het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (hierna: het besluit) verder in procedure te brengen (Kamerstuk 30 826, nr. 47). ...

Verwerving F-35 (Dossier 26488)
Behoeftestelling vervanging F-16; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Verwerving F-35 Kamerstuk defensie internationaal Nr. 425 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 september 2016 met de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 416); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 419); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 21 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project F-35 zelfbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 26 488, nr. 417); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project Middellange tot langeafstandsraket voor de F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 418); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 inzake uitstel toezending reactie over de brief van de United States Senate Committee on Armed Services (Kamerstuk 26 488, nr. 420); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 30 november 2016 inzake reactie op een memo van de Amerikaanse DOT&E over het F-35-programma en de ontwikkelingen in Canada (Kamerstuk 26 488, nr. ...

Het Techniekpact (Dossier 32637)
Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over het Techniekpact Kamerstuk economie ondernemen Nr. 273 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 4 maart 2016 inzake de toespraak over de Staat van de Economie 2016 (Kamerstuk 32 637, nr. ...

Elektrisch rijden (Dossier 31305)
Mobiliteitsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Elektrisch rijden Kamerstuk verkeer weg Nr. 227 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben op 7 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 6 juni 2016 inzake de uitvoering van de motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren (Kamerstuk 32 800, nr. 43); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 29 juni 2016 inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren (Kamerstuk 33 043, nr. 70); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 15 april 2016 met de reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (Kamerstuk 30 196, nr. 449) (Kamerstuk 33 043, nr. 68); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2016 inzake de ontwikkelingen van elektrisch vervoer (Kamerstuk 31 305, nr. 216); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 november 2016 met de visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer (Kamerstuk 31 305, nr. 219). ...

Telecommunicatie (Dossier 24095)
Frequentiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over Telecommunicatie Kamerstuk economie ict Nr. 410 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 21 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 15 juni 2016 inzake het jaarbericht van Agentschap Telecom 2015 (Kamerstuk 24 095, nr. ...

Delta (Dossier 25422)
Opwerking van radioactief materiaal; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 december 2016, over Delta Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 181 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben op 22 december 2016 overleg gevoerd met de heer Dijsselbloem, Minister van Financiën, en de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 17 november 2016 over de uitkomsten overleg aandeelhouders DELTA (Kamerstukken 25 422 en 32645, nr. 161); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 24 november 2016 ter aanbieding van het afschrift van de brief aan de aandeelhouders van DELTA (Kamerstuk 25 422, nr. ...

Grensoverschrijdende samenwerking (Verzamel algemeen overleg) (Dossier 32851)
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over grensoverschrijdende samenwerking (Verzamel algemeen overleg) Kamerstuk internationaal internationale samenwerking Nr. 34 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22 januari 2016 over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking (Kamerstuk 32 851, nr. 29); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 mei 2016 inzake grensoverschrijdende samenwerking (Kamerstuk 32 851, nr. 30); – de tweede brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 juni 2016 over de voortgang van Agenda Lokale Democratie (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 67); – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 september 2016 over de voortgang Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (Kamerstuk 32 851, nr. 32); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 november 2016 ter aanbieding van antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 15); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 januari 2017 inzake rapportage Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (Kamerstuk 32 851, nr. 33). ...

Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017 (Dossier 21501)
Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 mei 2017, over Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017 Kamerstuk economie europese zaken internationaal markttoezicht Nr. 405 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 juni 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 23 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 17 mei 2017 inzake de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017 (Kamerstuk 21 501-30, nr. ...

Telecomraad (formeel) 9 juni 2017 (Dossier 21501)
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juni 2017, over Telecomraad (formeel) 9 juni 2017 Kamerstuk economie energie europese zaken ict internationaal natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 651 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 1 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 19 mei 2017 ter aanbieding van de geannoteerde Agenda Telecomraad 9 juni 2017 te Luxemburg (Kamerstuk 21 501-33, nr. ...

Verwerving F-35 (Dossier 26488)
Behoeftestelling vervanging F-16; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2017, over verwerving F-35 Kamerstuk defensie internationaal Nr. 434 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juli 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 27 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 6 december 2016 inzake het NLR-rapport «Geluidsbeleving F-35 ten opzichte van F-16» (Kamerstuk 26 488, nr. ...

Ondersteuning opstart kredietunies (Dossier 33949)
Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies); Brief regering; Ondersteuning opstart kredietunies Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2015 Tijdens het plenaire debat over het initiatiefwetsontwerp inzake de regelgeving voor kredietunies op 19 maart jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 65, item 5), heeft de Minister van Financiën toegezegd dat ik een schriftelijke reactie zal geven op de motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 949, nr. 16). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag van Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag van Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw en Natuur Kamerstuk begroting financiën Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 juli 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 24 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over het Jaarverslag en de verantwoordingsstukken 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 33927)
Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag (Blanco) Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 2 juli 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33927)
Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken. ...

Voorstel van Wet (Dossier 33927)
Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken; Voorstel van wet; Voorstel van Wet Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33927)
Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33917)
Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk economie ondernemen Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 juni 2014 Inleiding I Inleiding Uit het verslag blijkt dat het wetsvoorstel op steun van de verschillende fracties kan rekenen, maar dat er ook opmerkingen worden geplaatst en vragen zijn. ...

Verslag (Dossier 33917)
Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk economie ondernemen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 mei 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33917)
Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk economie ondernemen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones). ...