Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto (Dossier 35570-XIV)
Motie van het lid Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Motie van het lid Visser c.s. over de doorstroming op de aansluiting A1/A30 (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Visser c.s. over de doorstroming op de aansluiting A1/A30 Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen (Dossier 34300-J)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 23 over het afschaffen van de gasaansluitplicht (Dossier 34627)
Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 23 over het afschaffen van de gasaansluitplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Keijzer c.s. (t.v.v. 34109, nr. 31) over een onderzoek naar de (financiële) inzet en waardering van vrijwilligers (Dossier 34109)
Gewijzigde motie van het lid Keijzer c.s. (t.v.v. 34109, nr. 31) over een onderzoek naar de (financiële) inzet en waardering van vrijwilligers Motie (gewijzigd/nader) cultuur cultuur en recreatie Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 10 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3.7, eerste lid, wordt na «bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis» ingevoegd: of uitzonderlijke schoonheid. ...