Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten (Dossier 35570-XIV)
Motie van het lid Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto (Dossier 35570-XIV)
Motie van het lid Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Motie van het lid Visser c.s. over de doorstroming op de aansluiting A1/A30 (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Visser c.s. over de doorstroming op de aansluiting A1/A30 Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur (Dossier 34000-A)
Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber c.s. ter vervanging van nummer 74 waarmee het budget voor monumentenzorg verhoogd wordt ten behoeve van onderhoud aan grote kerken. (Dossier 34000-VIII)
Amendement van de leden Dik-Faber c.s. ter vervanging van nummer 74 waarmee het budget voor monumentenzorg verhoogd wordt ten behoeve van onderhoud aan grote kerken. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over de opties van interimmers (Dossier 35600)
Motie van het lid Bisschop c.s. over de opties van interimmers Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 42 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33 341, nr. 14) over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013 (Dossier 33341)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33 341, nr. 14) over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013 Motie (gewijzigd/nader) cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013 (Dossier 33341)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013 Motie cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33341, nr.15) over zo spoedig mogelijk in werking treden van de wet (Dossier 33341)
Nader gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33341, nr.15) over zo spoedig mogelijk in werking treden van de wet Motie (gewijzigd/nader) cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid Nr. 16 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule (Dossier 33400-XII)
Motie van het lid De Rouwe c.s over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-XII, nr.28) over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule (Dossier 33400-XII)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-XII, nr.28) over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over tachograafkaarten (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over tachograafkaarten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...