Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Keijzer c.s. (t.v.v. 34109, nr. 31) over een onderzoek naar de (financiƫle) inzet en waardering van vrijwilligers (Dossier 34109)
Gewijzigde motie van het lid Keijzer c.s. (t.v.v. 34109, nr. 31) over een onderzoek naar de (financiƫle) inzet en waardering van vrijwilligers Motie (gewijzigd/nader) cultuur cultuur en recreatie Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 10 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3.7, eerste lid, wordt na «bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis» ingevoegd: of uitzonderlijke schoonheid. ...