Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34534)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag lucht natuur en milieu Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 november 2018 De indieners danken de fracties van de VVD, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SGP voor hun constructieve opmerkingen en vragen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34534)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34534)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 37 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 december 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt in de begripsbepaling van hernieuwbare energie de komma voor «als bedoeld». ...