Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34534)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag lucht natuur en milieu Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 november 2018 De indieners danken de fracties van de VVD, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SGP voor hun constructieve opmerkingen en vragen. ...

Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse (Dossier 34534)
Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse Brief lid / fractie lucht natuur en milieu Nr. 36 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Geleijnse. ...

Nota van wijziging (Dossier 34534)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34534)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 37 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 december 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt in de begripsbepaling van hernieuwbare energie de komma voor «als bedoeld». ...

Voorstel van wet (Dossier 34534)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake de nota van wijziging (Dossier 34534)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake de nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) lucht natuur en milieu Nr. 11 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 19 juli 2018 en de reactie van de initiatiefnemers. ...

Begeleidende brief bij de nota van wijziging (Dossier 34534)
Begeleidende brief bij de nota van wijziging Brief lid / fractie lucht natuur en milieu Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2018 Hierbij bieden wij u aan de nota van wijziging bij het voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet). ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34534)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...