Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van het lid Volp c.s. over een norm voor algemene toegankelijkheid (Dossier 34550-XVI)
Motie van het lid Volp c.s. over een norm voor algemene toegankelijkheid Motie begroting financiƫn Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VOLP C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over de bekostiging van lactatiekundige zorg (Dossier 34550-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over de bekostiging van lactatiekundige zorg Motie begroting financiĆ«n Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Voorgesteld 10 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad concluderen dat een tijdige verwijzing naar de lactatiekundige cruciaal is bij het voorkomen dat moeders eerder stoppen met borstvoeding dan zij willen; van mening dat lactatiekundige zorg voor iedere moeder die borstvoeding wil geven, beschikbaar zou moeten zijn; overwegende dat het advies van het Zorginstituut uit 2015 ziet op de kraamzorg in brede zin en niet specifiek ingaat op lactatiekundige zorg; verzoekt de regering, het Zorginstituut om advies te vragen over de bekostiging van lactatiekundige zorg en daarbij in ieder geval te kijken naar de optie van vergoeding uit het basispakket en de optie via de consultatiebureaus, en gaat over tot de orde van de dag. ...