Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd (Dossier 34233)
Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Ontvangen 27 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. (Dossier 34233)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling (Dossier 34233)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 1 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura (Dossier 34233)
Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden (Dossier 34233)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...