Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 1
GL 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 1
GL 1
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9 (#:-)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9 Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 27 maart 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de considerans komt de zinsnede «, en te regelen dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten» te vervallen. ...