Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de lichtvervuiling (Dossier 33750-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de lichtvervuiling Motie begroting financiĆ«n Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de laatste landelijke meting van lichthinder via satellieten al dertien jaar oud is, waardoor er geen recent inzicht is in de ontwikkeling van de lichtvervuiling; constaterende dat het RIVM op negen locaties het Meetnet Hemelhelderheid Nederland heeft opgezet, maar dat de exploitatiekosten hiervan na januari 2014 niet zijn gedekt; verzoekt de regering, zorg te dragen dat via een permanent landelijk meetnet op de grond en/of per satelliet de langjarige ontwikkeling van de lichtvervuiling inzichtelijk wordt, in ieder geval tot op gemeentelijk niveau, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Ouwehand c.s. (t.v.v. 33 400 VI, nr. 82) over instellen van een gemeentelijk vuurwerkverbod (Dossier 33750-XII)
Gewijzigde motie Ouwehand c.s. (t.v.v. 33 400 VI, nr. 82) over instellen van een gemeentelijk vuurwerkverbod Motie (gewijzigd/nader) begroting financiƫn Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...