Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab (Dossier 35300-VII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er met de energietransitie een grote opgave ligt voor woningcorporaties als aanjagers van de verduurzaming van woningen; overwegende dat de productiecapaciteit op dit moment onvoldoende is om het afgesproken aantal corporatiewoningen te verduurzamen; overwegende dat innovatie van groot belang is om de benodigde versnelling te bereiken en dat prefab bouwvormen hierin een oplossing kunnen bieden; verzoekt de regering, in overleg met woningcorporaties en de bouwsector te komen tot proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nieuwe sloopregeling voor krimpgebieden (t.v.v. 35300-VII-70) (Dossier 35300-VII)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nieuwe sloopregeling voor krimpgebieden (t.v.v. 35300-VII-70) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw (t.v.v. 35300-VII-65) (Dossier 35300-VII)
Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw (t.v.v. 35300-VII-65) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 79 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 65 Voorgesteld 19 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bouwsector een van de minst innoverende sectoren is; constaterende dat er een ambitieus plan vanuit alle gelederen van de bouwsector, de Bouwagenda, ligt, dat moet leiden tot een innovatieve, duurzame en circulaire bouw; overwegende dat de huidige stikstofproblematiek en de duurzaamheidsambities vragen om een inperking van de uitstoot van stikstofoxides en CO2 in de bouwsector, ook op korte termijn; verzoekt de regering, om met de sector samen te kijken hoe het proces van digitalisering van de bouw versneld kan worden, bijvoorbeeld via de Bouwagenda, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...