Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 1
D66 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 1
D66 1
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de inzet bij het gesprek met de kledingbranche (Dossier 35000-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de inzet bij het gesprek met de kledingbranche Motie begroting financiĆ«n Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld 8 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kledingindustrie een enorme milieudruk en watergebruik kent bij de productie en het transport; overwegende dat textielinzamelaars als Leger des Heils ReShare veel moeite hebben om kleding te recyclen door laagwaardige kledingkwaliteit, beperkt hergebruik door de kledingsector en misleidende labels over de samenstelling van kleding; overwegende dat de Staatssecretaris met prioriteit inzet op een 100% circulaire textielsector en in gesprek gaat met de kledingbranche; verzoekt de regering, bij het gesprek met de kledingbranche in te zetten op: • opschaling van textielinzameling en -recycling, • afspraken over een minimumpercentage van gerecycled textiel in nieuwe producten, • afspraken om laagwaardige niet-recyclebare kleding uit te bannen, • afspraken over kledinglabels met een juiste weergave van de samenstelling van grondstoffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...