Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34562)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie Nr. 16 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 september 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 komt te luiden: Artikel 9. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34562)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur cultuur en recreatie Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 mei 2020 Inhoudsopgave blz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34562)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34562)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) cultuur cultuur en recreatie Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2017 No.W04.16.0304/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 27 september 2019, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...