Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen (Dossier 34957)
Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen Motie bodem energie natuur en milieu Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21) Motie (gewijzigd/nader) economie markttoezicht Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten (Dossier 35570-XIV)
Motie van het lid Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Amendement van Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen infrastructurele werken niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen infrastructurele werken niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid Amendement economie overige economische sectoren Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen (Dossier 34348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie waar sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie waar sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied Amendement economie overige economische sectoren Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. dat regelt dat bij een opsporings- en winningsvergunning het voorschrift geldt dat geen koolwaterstoffen worden opgespoord of gewonnen die zich in schalieformaties of steenkoollagen bevinden (schaliegas, schalieolie en steenkoolgas) (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. dat regelt dat bij een opsporings- en winningsvergunning het voorschrift geldt dat geen koolwaterstoffen worden opgespoord of gewonnen die zich in schalieformaties of steenkoollagen bevinden (schaliegas, schalieolie en steenkoolgas) Amendement economie overige economische sectoren Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat het belang van het milieu en de natuur worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en stemming met het winningsplan en op grond van het milieu en de natuur voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld (Dossier 34348)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat het belang van het milieu en de natuur worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en stemming met het winningsplan en op grond van het milieu en de natuur voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Wassenberg c.s. ter vervanging van nummer 42 dat regelt dat de tweede nota van wijziging wordt teruggedraaid voor zover het betreft het mogelijk maken van permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas (Dossier 34348)
Amendement van het lid Wassenberg c.s. ter vervanging van nummer 42 dat regelt dat de tweede nota van wijziging wordt teruggedraaid voor zover het betreft het mogelijk maken van permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte worden verleend voor gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en gebieden die zijn aangewezen als Werelderfgoed op grond van het Werelderfgoedverdrag (Dossier 34348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte worden verleend voor gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en gebieden die zijn aangewezen als Werelderfgoed op grond van het Werelderfgoedverdrag Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33, dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de monitoring van de gevolgen die een mijnbouwwerk voor het grondwater kan hebben, middels het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33, dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de monitoring van de gevolgen die een mijnbouwwerk voor het grondwater kan hebben, middels het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...