Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 21, waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen, wordt teruggedraaid (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 21, waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen, wordt teruggedraaid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. dat een verplichting toevoegt om in het winningsplan te vermelden wat de verwachte uitstoot is van broeikasgassen als gevolg van de inzet van de te winnen delfstoffen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. dat een verplichting toevoegt om in het winningsplan te vermelden wat de verwachte uitstoot is van broeikasgassen als gevolg van de inzet van de te winnen delfstoffen Amendement economie overige economische sectoren Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Dossier 33962)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 11, dat regelt dat de doeltreffendheid en de effecten van het wetsvoorstel bewijsvermoeden gaswinning Groningen na 5 jaar worden geëvalueerd (Dossier 34390)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 11, dat regelt dat de doeltreffendheid en de effecten van het wetsvoorstel bewijsvermoeden gaswinning Groningen na 5 jaar worden geëvalueerd Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem burgerlijk recht economie energie natuur en milieu overige economische sectoren recht Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Cegerek c.s. over het Actieplan Luchtkwaliteit breder inzetten dan alleen in Rotterdam en Amsterdam (Dossier 34550-XII)
Motie van het lid Cegerek c.s. over het Actieplan Luchtkwaliteit breder inzetten dan alleen in Rotterdam en Amsterdam Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een nationaal luchtplan (Dossier 34550-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een nationaal luchtplan Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...