Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

89 resultaten

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. 34199 op stuk nummer 20 ter vervanging van nummer 11, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. 34199 op stuk nummer 20 ter vervanging van nummer 11, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de motie-Schouten/Nijboer (34 550, nr. 41) de regering verzoekt te onderzoeken hoe coöperaties met een maatschappelijk doel beter toegang kunnen krijgen tot financiering en met concrete voorstellen te komen om dit mogelijk te maken; overwegende dat energiecoöperaties op dit moment moeite hebben in de ontwikkelfase om energieprojecten op te zetten; overwegende dat het kabinet fors inzet op de energietransitie en dat energiecoöperaties daar een belangrijke bijdrage aan leveren; verzoekt de regering, samen met banken, provincies en gemeenten en ondersteund door het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) een revolverend fonds op te zetten om de toegang tot financiering in de ontwikkelfase te verbeteren voor energiecoöperaties en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (#:-)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen (#:-)
Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties (#:-)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID YEŞILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over één centraal meldpunt inzake klimaatbeleid (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over één centraal meldpunt inzake klimaatbeleid Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (t.v.v. 35000-XIII-23) (Dossier 35000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (t.v.v. 35000-XIII-23) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit (Dossier 35603)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur (Dossier 35603)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55) (Dossier 35603)
Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55) Motie (gewijzigd/nader) bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...