Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Brief van de leden Kuiken en Dik-Faber inzake overname en mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel (Dossier 34562)
Brief van de leden Kuiken en Dik-Faber inzake overname en mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie cultuur cultuur en recreatie Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN EN DIK-FABER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2019 Hierbij delen wij u mede dat het lid Kuiken, gelet op het vertrek van het lid Van Laar, de verdediging van het voorstel van wet overneemt en dat het voorstel, naast door het lid Dik-Faber, mede zal worden verdedigd door het lid Van Eijs. ...

Geleidende brief (Dossier 34562)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 oktober 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen ter erkenning van Nederlandse gebarentaal. ...

Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse (Dossier 34534)
Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse Brief lid / fractie lucht natuur en milieu Nr. 36 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Geleijnse. ...

Brief van de leden Klaver, Kuiken en Dik Faber inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34534)
Brief van de leden Klaver, Kuiken en Dik Faber inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie lucht natuur en milieu Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, KUIKEN EN DIK-FABER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2018 Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Roemer en Van Veldhoven, het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door de leden Beckerman en Jetten. ...

Begeleidende brief bij de nota van wijziging (Dossier 34534)
Begeleidende brief bij de nota van wijziging Brief lid / fractie lucht natuur en milieu Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2018 Hierbij bieden wij u aan de nota van wijziging bij het voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet). ...