Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over een tijdpad naar zero-emissie taxivervoer (Dossier 35000-XII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over een tijdpad naar zero-emissie taxivervoer Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen (Dossier 35570-XII)
Motie van het lid Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID POSTMA C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) (Dossier 35570-XII)
Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) (Dossier 35570-XII)
Nader gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 91 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. afzien van de financiering van de ruit om Eindhoven (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Bashir c.s. afzien van de financiering van de ruit om Eindhoven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur (Dossier 34000-A)
Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule (Dossier 33400-XII)
Motie van het lid De Rouwe c.s over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van de leden Bashir en Dik-Faber over de intercity Roosendaal-Antwerpen (Dossier 33400-XII)
Motie van de leden Bashir en Dik-Faber over de intercity Roosendaal-Antwerpen Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN DIK-FABER Voorgesteld 22 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Beneluxtrein per 9 december 2012 komt te vervallen; overwegende dat met de komst van de Fyra reizigers in Noord-Brabant en Zeeland geconfronteerd worden met een slechtere verbinding naar België; verzoekt de regering om de mogelijkheid om de intercity Roosendaal-Antwerpen op te starten te inventariseren en daarbij de verwachte reizigersaantallen in kaart te brengen en de Kamer hierover binnen twee weken te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-XII, nr.28) over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule (Dossier 33400-XII)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-XII, nr.28) over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...