Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

73 resultaten

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25) (Dossier 34775-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Teunissen over afvalscheiding uitbreiden naar ten minste alle IC-stations (Dossier 35000-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Teunissen over afvalscheiding uitbreiden naar ten minste alle IC-stations Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN TEUNISSEN Voorgesteld 8 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een green deal is met het Rijk, ProRail en NS met als doel om 75% van het afval op de stations gescheiden in te zamelen en 25% van de hoeveelheid afval van reizigers te verminderen in 2020; overwegende dat op dit moment een groot deel van het afval niet gescheiden wordt opgehaald en dat apart gescheiden papier en restafval vaak zelfs in één bak belanden waardoor het niet meer te recyclen is; overwegende dat er nog te weinig vorderingen zijn om de doelen uit de green deal te halen; spreekt uit dat de doelen uit de green deal in 2020 gehaald moeten worden; verzoekt de regering, ProRail en NS aan te spreken op de afspraken uit de green deal, met als inzet te bevorderen dat het aantal stations waar afvalscheiding plaatsvindt de komende jaren wordt verhoogd naar ten minste alle IC-stations, en te zorgen dat op deze stations meerdere soorten afval worden gescheiden, waaronder in elk geval plastics, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (t.v.v. 35000-XIII-23) (Dossier 35000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (t.v.v. 35000-XIII-23) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen (Dossier 34957)
Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen Motie bodem energie natuur en milieu Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over geen zeggenschap voor de NAM bij de uitvoering van nieuwbouwprojecten (Dossier 34957)
Motie van het lid Beckerman c.s. over geen zeggenschap voor de NAM bij de uitvoering van nieuwbouwprojecten Motie bodem energie natuur en milieu Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21) Motie (gewijzigd/nader) economie markttoezicht Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) (Dossier 35570-XII)
Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) (Dossier 35570-XII)
Nader gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (t.v.v. 35570-XII-66) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 91 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...