Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water nog binnen bereik zijn (Dossier 34300-J)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water nog binnen bereik zijn Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen (Dossier 34300-J)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 (Dossier 34627)
Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 Amendement energie natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 (Dossier 34627)
Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 Amendement energie natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Cegerek c.s. over het Actieplan Luchtkwaliteit breder inzetten dan alleen in Rotterdam en Amsterdam (Dossier 34550-XII)
Motie van het lid Cegerek c.s. over het Actieplan Luchtkwaliteit breder inzetten dan alleen in Rotterdam en Amsterdam Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S. ...