Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24) (Dossier 35250)
Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24) Motie (gewijzigd/nader) bodem natuur en milieu stoffen Nr. 38 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34534)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 37 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 december 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt in de begripsbepaling van hernieuwbare energie de komma voor «als bedoeld». ...

Voorstel van wet (Dossier 34534)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34534)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) lucht natuur en milieu Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...