Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. ...

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. ...

Amendement van het lid Bruins c.s. ter vervanging van nr. 21 over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie (Dossier 35576)
Amendement van het lid Bruins c.s. ter vervanging van nr. 21 over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15 over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 (Dossier 35600)
Gewijzigd amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15 over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 10 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgestelde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgestelde omgevingswaarden». ...

Amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 (Dossier 35600)
Amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN DIK-FABER Ontvangen 10 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgestelde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgestelde omgevingswaarden». ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% (Dossier 33400-VIII)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 39, over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de cliëntenvertrouwenspersoon (Dossier 31996)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 39, over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...