Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak (Dossier 35600)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15 over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 (Dossier 35600)
Gewijzigd amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15 over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 10 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgestelde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgestelde omgevingswaarden». ...

Amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 (Dossier 35600)
Amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN DIK-FABER Ontvangen 10 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgestelde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgestelde omgevingswaarden». ...