Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24) (Dossier 35250)
Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24) Motie (gewijzigd/nader) bodem natuur en milieu stoffen Nr. 38 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. ...

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. ...

Amendement van het lid Bruins c.s. ter vervanging van nr. 21 over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie (Dossier 35576)
Amendement van het lid Bruins c.s. ter vervanging van nr. 21 over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak (Dossier 35600)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15 over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 (Dossier 35600)
Gewijzigd amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15 over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 10 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgestelde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgestelde omgevingswaarden». ...

Amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 (Dossier 35600)
Amendement van de leden Van Otterloo en Dik-Faber over een nieuwe stikstofdepositiewaarde voor 2025 Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN DIK-FABER Ontvangen 10 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «een in regelgeving vastgestelde omgevingswaarde» vervangen door «in regelgeving vastgestelde omgevingswaarden». ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% (Dossier 33400-VIII)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Motie van het lid Monasch c.s. over het opschorten van de besluitvorming over Rijksmuseum Twenthe (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Monasch c.s. over het opschorten van de besluitvorming over Rijksmuseum Twenthe Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over 16% duurzame energie in 2020 (Dossier 33400-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over 16% duurzame energie in 2020 Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...