Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit (Dossier 35603)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber c.s. over geen onomkeerbare stappen rondom mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied (Dossier 35603)
Motie van de leden Dik-Faber c.s. over geen onomkeerbare stappen rondom mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur (Dossier 35603)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een dashboard voor inzicht in het versterkingsproces (Dossier 35603)
Motie van het lid Dik-Faber over een dashboard voor inzicht in het versterkingsproces Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 61 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bewoners in Groningen de afgelopen jaren te maken hebben gehad met verschillende instanties en het nieuwe proces rondom de versterkingsopgave voor velen van hen niet (meer) te behappen is; overwegende dat het van groot belang is dat Groningers goed op de hoogte zijn van het versterkingsproces van hun woning, van begin tot het einde; overwegende dat de ministers een routekaart naar herstel hebben opgesteld vanuit het perspectief van de eigenaar van de woning, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke stappen een eigenaar doorloopt en op welke wijze de eigenaar kan worden bijgestaan door de NCG en het bouwteam; verzoekt de regering, om door middel van een dashboard Groningers inzicht te geven in de verschillende stappen, doorlooptijden en hun positie in het versterkingsproces; verzoekt de regering, tevens om het dashboard zo in te richten dat de informatie zichtbaar is voor derden zoals de Tweede Kamer, wat bijdraagt aan de transparantie van de versterkingsopgave, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55) (Dossier 35603)
Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55) Motie (gewijzigd/nader) bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over groningers toegang verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies (Dossier 35603)
Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over groningers toegang verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat juridische stukken voor veel mensen ontoegankelijk zijn en Groningers door juridische bomen het bos niet meer zien; overwegende dat onafhankelijk juridisch advies een veelgehoorde wens is om de fase van versterking met vertrouwen tegemoet te gaan; overwegende dat de Minister het belang van onafhankelijk advies beaamt en heeft toegezegd dat er drie vormen van onafhankelijk advies komen, te weten een herbeoordelingsadvies, een bouwkundig advies en een bouwadvies light; overwegende dat het gevraagde onafhankelijke juridische advies geen onderdeel uitmaakt van de voorgestelde vormen van onafhankelijk advies; verzoekt de regering, om Groningers toegang te verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies; verzoekt de regering, tevens om de toegang tot onafhankelijk juridisch en bouwgerelateerd advies expliciet te betrekken binnen de routekaart versterkingsproces, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het mogelijk maken van versterking in andere gemeenten (Dossier 35603)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het mogelijk maken van versterking in andere gemeenten Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over verduurzaming koppelen aan de versterkingswerkzaamheden (Dossier 35603)
Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over verduurzaming koppelen aan de versterkingswerkzaamheden Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet als onderdeel van de versterkingsoperatie geld heeft vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen; overwegende dat het voor bewoners prettig is als deze verduurzamingsmaatregelen gelijktijdig worden uitgevoerd met de versterkingsoperatie; verzoekt de regering, om de verduurzaming te koppelen aan de versterkingswerkzaamheden met één aanspreekpunt voor bewoners, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ook gebouwen buiten de vijf aardbevingsgemeenten aandragen bij de NCG (Dossier 35603)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ook gebouwen buiten de vijf aardbevingsgemeenten aandragen bij de NCG Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 60 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur (Dossier 35603)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. ...

Motie van het lid Sienot c.s. over de Kamer minimaal jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van de wet (Dossier 35603)
Motie van het lid Sienot c.s. over de Kamer minimaal jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van de wet Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over geen onomkeerbare stappen rondom mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied (t.v.v. 35603-63) (Dossier 35603)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over geen onomkeerbare stappen rondom mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied (t.v.v. 35603-63) Motie (gewijzigd/nader) bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...