Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center (#:-)
Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een gezamenlijke aanpak nodig is om natuur en biodiversiteit in Nederland te beschermen, aangezien er onder meer zorgen zijn over de afname van bestuivende insecten en weidevogels; constaterende dat achttien organisaties uit onder meer land- en tuinbouw, wetenschap en natuurorganisaties werken aan een Deltaplan Biodiversiteit; verzoekt de regering, het Deltaplan Biodiversiteit inhoudelijk te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de motie-Schouten/Nijboer (34 550, nr. 41) de regering verzoekt te onderzoeken hoe coöperaties met een maatschappelijk doel beter toegang kunnen krijgen tot financiering en met concrete voorstellen te komen om dit mogelijk te maken; overwegende dat energiecoöperaties op dit moment moeite hebben in de ontwikkelfase om energieprojecten op te zetten; overwegende dat het kabinet fors inzet op de energietransitie en dat energiecoöperaties daar een belangrijke bijdrage aan leveren; verzoekt de regering, samen met banken, provincies en gemeenten en ondersteund door het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) een revolverend fonds op te zetten om de toegang tot financiering in de ontwikkelfase te verbeteren voor energiecoöperaties en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zich inzet voor behoud van ons levend erfgoed en wil voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven; overwegende dat de SZH in de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft vervuld bij het in stand houden en promoten van zeldzame huisdierrassen; van mening dat in het afgelopen jaar de beperkte capaciteit bij de SZH bovenmatig is ingezet bij het verminderen van de gevolgen van de fosfaatregelgeving voor zeldzame runderrassen en dat de SZH daardoor onvoldoende is toegekomen aan haar kerntaken; verzoekt de regering, de extra ondersteuning, gelet op de uitzonderlijke situatie in 2017, voor nog een jaar te verlengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het Deltaplan Biodiversiteit (t.v.v. 34775-XIII-39) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het Deltaplan Biodiversiteit (t.v.v. 34775-XIII-39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 53 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (#:-)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 (#:-)
Motie van het lid Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen (#:-)
Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties (#:-)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID YEŞILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Blue Energy is benoemd tot een van de Nationaal Iconen; overwegende dat Blue Energy grote kansen biedt voor de energietransitie en voor energieopslag, maar ook een interessant exportproduct is voor de Nederlandse watersector; overwegende dat wordt gewerkt aan een pilotproject in Katwijk, waarvoor een bestuursakkoord is afgesloten tussen Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk; verzoekt de regering, actief bij te dragen aan het realiseren van het pilotproject Blue Energy, en gaat over tot de orde van de dag. ...