Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 28 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 28 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 84 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 281 Ontvangen 2 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, vervalt: , de bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts over ingeschaard vee (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts over ingeschaard vee Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Ontvangen 2 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 14 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, onderdeel 4, wordt na «melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden» een zinsnede ingevoegd, luidende: , tenzij het gemiddelde melkvee dat werd gehouden tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015 hoger is,. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 11 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, vervalt: , de bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt in artikel 33Ab, eerste lid, «het varkensrecht, pluimveerecht of fosfaatrecht» vervangen door: het fosfaatrecht. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over een voorhangprocedure bij generieke korting (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over een voorhangprocedure bij generieke korting Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 11 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 33Ab wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Koser Kaya ter vervanging van nr. 21 over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven (Dossier 34532)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Koser Kaya ter vervanging van nr. 21 over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 1 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt aan artikel 33Ab een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over een tweewekelijkse update (Dossier 34532)
Motie van het lid Geurts c.s. over een tweewekelijkse update Motie bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 78 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 56 over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 56 over een knelgevallenregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 85 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over een maximum tijdelijk over te dragen fosfaatrechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over een maximum tijdelijk over te dragen fosfaatrechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: Ja Na artikel 30 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 30a In afwijking van de artikelen 201 en 311 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is tijdelijke overdracht van fosfaatrechten door een melkveebedrijf aan een ander melkveebedrijf niet toegestaan indien die overdracht tot gevolg heeft dat het overdragende melkveebedrijf minder dan 70% van de op dat bedrijf rustende fosfaatrechten behoudt. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 40 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 14 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 21b een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 14 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt aan artikel 33Ab een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 41 over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 41 over een knelgevallenregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 14 over een voorhangprocedure bij generieke korting (Dossier 34532)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 14 over een voorhangprocedure bij generieke korting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 30 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt aan artikel 33Ab een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel L, wordt het tweede lid als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 20 over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten (Dossier 34532)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 20 over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 1 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, onderdeel 4, wordt na «melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden» een zinsnede ingevoegd, luidende: , tenzij het gemiddelde melkvee dat werd gehouden tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015 hoger is,. ...

Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 37 over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten (Dossier 34532)
Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 37 over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37 Ontvangen 28 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel L, wordt het tweede lid als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 15 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 15 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 Ontvangen 1 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, vervalt: , de bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over een knelgevallenregeling Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 14 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...