Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Gerven dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000 (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Gerven dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000 Amendement begroting financiën Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN GERVEN Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 841 Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...