Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 159 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het versterken van de regionalisering van de voedselproductie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het versterken van de regionalisering van de voedselproductie Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de economische en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse land- en tuinbouwsector door intensivering en focus op een lage kostprijs steeds meer onder druk staat; overwegende dat de Nederlandse veehouderij de transitie naar een meer duurzame kringloop wil inzetten en dat daarvoor ondersteunend beleid nodig is; overwegende dat het Europese landbouwbeleid in dient te spelen op deze ontwikkelingen en moet streven naar duurzaamheid, verminderde afhankelijkheid van derde landen, een eerlijke margeverdeling in de voedselketen en een goede toekomst voor gezinsbedrijven en jonge boeren; verzoekt de regering, in samenspraak met de agrofoodsector het voortouw te nemen voor een strategische Europese agenda voor het versterken van de regionalisering van de voedselproductie, gericht op verdere verduurzaming en voedselzekerheid, die mede als basis kan dienen voor het Europese landbouwbeleid na 2020; verzoekt de regering tevens, maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen te faciliteren en kennisontwikkeling en innovatie die hiervoor nodig is te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...